Wednesday, July 8, 2009

Peratusan Penerimaan Murid Terhadap Pengajaran Guru

Peratusan Penerimaan Murid Terhadap Pengajaran Guru.

Berikut adalah peratusan penerimaan murid terhadap pengajaran guru. Para guru boleh meneliti peratusan ini dan cuba menjadikan pengajaran lebih berkesan.

NO

KAEDAH PENGAJARAN

PERATUSAN

PENERIMAAN MURID

1.

PENERANGAN

3%

2.

PEMBACAAN

10%

3.

AUDIO VISUAL

20%

4.

TUNJUK CARA / DEMONSTRASI

30%

5.

PERBINCANGAN KUMPULAN

50%

6.

SIMULASI (PRACTICE BY DOING)

75%

7.

BIMBINGAN RAKAN SEBAYA & KERJA RUMAH

90%

No comments:

Post a Comment