Tuesday, June 30, 2009

Guru disarankan menggunakan pendekatan "Hands On"

Guru disarankan menggunakan teknik "Hands On" semasa sesi P&P. Hal ini kerana berdasarkan kajian dengan menggunakan teknik tersebut, murid-murid dapat menerima dan menguasai kemahiran yang diajar sebanyak 75% berbanding dengan teknik penerangan. Oleh itu guru haruslah melibatkan murid-murid dalam sesi P&P agar mereka lebih mahir dan menguasai ilmu dan kemahiran yang diajar.

Seorang guru pernah menyebut bahawa seorang murid pernah berkata padanya

"You tell me, I forget "
"You show me, I remember"
"You let me do it, I get it "

No comments:

Post a Comment