Tuesday, June 30, 2009

Kaedah Menulis Rekod Pengajaran

Kaedah ini telah disyarahkan oleh Jemaah Nazir Terengganu baru-baru ini khususnya untuk guru-guru di sekolah.

Setiap RPH yang betul sekurang-kurangnya harus mempunyai :

1. Tajuk (Title )
2. Objektif ( Learning Outcome )
3. Aktiviti
4. Refleksi

1. Tajuk (Title )
Tajuk pelajaran pada hari tersebut

2. Objektif
- Objektif Pengajaran (murid akan diajar...)
- Objektif Pembelajaran (murid akan belajar...)
- Hasil Pembelajaran (murid akan dapat...)

3. Aktiviti
Aktiviti p&p untuk menjayakan objektif yang telah dirancang.

4. Refleksi
- murid dapat / tidak dapat menguasai kemahiran...
- pelajaran akan diulang semula atau tidak

No comments:

Post a Comment